ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เฮงฮะฮวง

T. HENG HAH HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005772
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 616 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ