ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังดีพานิชย์

WANG DEE PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005705
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 463 ถนนวาณิช 1 สำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น