ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนกิจไพบูลย์

PROSPER TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005683
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/4 ตรอกน้อมจิตต์ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น