ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองดี

RUANG DEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005641
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
8/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 369 เยื้องสพานปลาสดเก่า ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร