ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยวัตถุโบราณ

SUKMOTHAI ANTIQUES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005608
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 975/3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47741 ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ