ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เทรดดิ้ง

N.S. TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005501
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 54 ถนนสุขุมวิท ซอย 8 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง