ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อิสต์เอ็นยินเนียริง

FAR - EAST ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อิสต์เอ็นยินเนียริง (ID: 0103503005497) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/8/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 12/77 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503005497
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/8/2503 พ.ศ.
(63 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
1/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง