ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญพร

RUNG JARERNPORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005489
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
29/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 457/1 ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง

บริษัทที่คล้ายคลึง