ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรสัมพันธ์พานิช

VICHIEN SUMPUN PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005462
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 362 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า