ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไรล์ฟาร์มาซี

LEARILE PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไรล์ฟาร์มาซี (ID: 0103503005403) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/7/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 83 ถนนเฟื่องนคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503005403
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/7/2503 พ.ศ.
(63 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
25/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง