ห้างหุ้นส่วนจำกัด จือเส็ง

CHIR SENG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จือเส็ง (ID: 0103503005373) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/7/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 743/4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 700,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503005373
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/7/2503 พ.ศ.
(63 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
25/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
700,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง