ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองชัยกิจภาพยนตร์

JAPAN FILM ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005357
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 205-207 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง