ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพาณิชย์

KITPHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005349
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
22/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 679 ถนนไมตรีจิตร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ