ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินทอง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005292
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 206 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 95240 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน