ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซีเคทิมเบอร์สัปพลาย

THE C.K. TIMBER SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 29-31 ถนนตีทอง (ข้างวัดสุทัศน์) แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น