ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีไทยแลนด์ยูเวลรี่

E. THAILAND JEWELRY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีไทยแลนด์ยูเวลรี่ (ID: 0103503005217) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/7/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1302-1304 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503005217
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/7/2503 พ.ศ.
(63 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง