ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญกิจบริการก่อสร้าง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005179
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2623/2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96301 กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง