ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานามอเต่อร์

NANAPANMOTORS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005144
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4-6 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ