ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันไทยเจริญ

THAI CHAROEN OIL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005136
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1172 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม