ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนเจริญเซอร์วิส

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005080
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม