ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหวงเหล่ง

WINNING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหวงเหล่ง (ID: 0103503004954) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/7/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 355 ถนนเทอดไทย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503004954
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/7/2503 พ.ศ.
(64 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
1/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง