ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮวดจั๊วกี่

SEND HUAT CHUAKEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004911
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50 ถนนเจริญพานิช ตรอกเชียงกง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์