ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลั่นน้ำมันยงเจริญ

YONG HENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004873
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1256 ตรอกจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน