ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินินซูละเทรดดิ้ง

PENINSULAR PRODUCTS TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004849
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/7 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น