ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดชิปปิ้ง และ ขนส่ง

UNITED SHIPPING AND TRANSPORTATION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดชิปปิ้ง และ ขนส่ง (ID: 0103503004822) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/6/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 381 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 180,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503004822
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/6/2503 พ.ศ.
(64 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
27/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
180,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง