ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็งเซ้งฮวด

CHENG CHIN NGUAN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็งเซ้งฮวด (ID: 0103503004768) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/6/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1748/21 ถึง 1748/26 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503004768
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/6/2503 พ.ศ.
(64 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
22/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง