ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสงวน

CHUNG CHIN NGUAM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004741
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 246 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า