ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบีซีเนสเซอร์วิส

BUSINESS SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004733
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
21/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 756-758 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น