ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณและบุตร

SUWAN & SONS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004725
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2503 พ.ศ. (64 ปี ที่แล้ว)
20/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/7 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป