ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทำเสื้อยืดนิวเซนจูรี่

NEW CENTURY KNITTING WORK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004687
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/168 ตรอกพระยาสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก