ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัย

SRI UDOM CHAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมชัย (ID: 0103503004679) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/6/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 142/2-3 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตรองเท้าหนัง มีทุนจดทะเบียน 800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503004679
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/6/2503 พ.ศ.
(64 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
16/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
15201 การผลิตรองเท้าหนัง

บริษัทที่คล้ายคลึง