ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเก่าแอนติค

CAPITAL ANTIQUE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004636
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 975/9 ถนนเพลินจิตต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน