ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทรดดิ้ง

SAENG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004598
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2503 พ.ศ. (64 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
15/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35 ซอยมิตรสัมพันธ์ แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง