ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะฟาร์มาซี

UNION PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004580
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1319 เชิงสะพานสีลม ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค