ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมชัยสตีวีโดริ่ง

RUAMCHAI STEVEDORING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004539
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 198 ตรอกบางขวาง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น