ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดอุตสาหกรรม

UNITED INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004458
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 499/16 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน