ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลีพันธ์

MARLEE BHAND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004415
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1177 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์