ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยวัฒนา

NAKORN THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004393
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 318 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า