ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินชัยพาณิชย์

CHAROIN SINCHAI PARNIEH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004385
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2503 พ.ศ. (64 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
8/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 525 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า