ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยเทรดดิ้ง

TOYO TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004351
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 198 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์