ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงสุวัฒน์ค้าไม้

YONG SOON HUAT TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004342
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2503 พ.ศ. (64 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
7/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 428 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น