ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะไทยวู๊ดสัปพลาย

THE THAI WOOD SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004326
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2503 พ.ศ. (64 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
7/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 53 ถนนพระราม 4 ซอยต้นไทร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น