ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสมุทร

OCEAN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004148
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
31/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4026 ห้อง เอ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน