ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอิมปอร์ต แอนด์เอนยีเนียริ่ง

THAI IMPORT & ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004105
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
26/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 279-281 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ