ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานทองพานิช

PAN TONG PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004008
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 163-165 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์