ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุงไทยพานิช

THAI CITY COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003991
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 395/3 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง