ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำฮั้วภาพยนตร์

NAM HUA CINEMA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003958
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 909/1 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์