ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระฟิล์ม

THIRA FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003915
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2503 พ.ศ. (64 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
16/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 583 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง