ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนเซอร์วิส

UNION SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003893
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28/4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ