ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องแสงศิลป์พาณิชย์

SONG SAENG YONTA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003800
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 602/8-602/9 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์